Publikationer

Här hittar du de rapporter som tagits fram inom ramen för Nationellt cybersäkerhetscenter.

Mönster

Utpressningsangrepp - temafördjupning

Utpressningsangrepp har de senaste åren blivit allt mer uppmärksammade, på grund av de konsekvenser som de kan orsaka för organisationer och dess intressenter.

Utpressningsangrepp - temafördjupning.pdf
Mönster

Åtgärder för ett säkrare digitalt privatliv

Är ditt privata digitala liv en språngbräda för hotaktörer som vill påverka din organisation? När organisationens säkerhetsarbete uppnått en grundnivå letar hotakörer inom cyberområdet efter nya angreppssätt – ett sådant sätt kan vara ditt digitala privatliv, som blir en väg in till organisationens information.

Åtgärder för ett säkrare digitalt privatliv.pdf
Mönster

Delredovisning av regeringsuppdrag

Myndigheter som ingår i nationella cybersäkerhetscentret har delredovisat ett regeringsuppdrag om att stärka samverkan med näringslivet.

Delredovisning regeringsuppdrag Fö2023-907 2023-05-31
Mönster

Cybersäkerhet i Sverige – hot, metoder, brister och beroenden

Rapporten är en samlad lägesbild över cybersäkerhetsrelaterade hot och innehåller exempel från verkligheten. Rapporten ska ge stöd till analyser och riskbedömningar vid exempelvis beslut om verksamhetsutveckling, kontrakt eller investeringar.

Ladda ner och läs rapporten
Mönster

Cybersäkerhet i Sverige – rekommenderade säkerhetsåtgärder

Rapporten ger rekommendationer om vilka åtgärder som behöver vidtas och hur man rent praktiskt bör gå tillväga för att bygga en säkrare it-miljö. I många fall handlar det om ett ändrat arbetssätt inom organisationen och om att planera, testa, och införa tekniska åtgärder på ett systematiskt sätt.

Ladda ner och läs rapporten
Mönster

Cybersäkerhet i Sverige - i skuggan av en pandemi

Rapporten presenterar myndigheternas bild av hur hotaktörer har agerat under pandemin, och hur svenska verksamheter har agerat. Rapporten redogör även för några lärdomar och rekommenderade åtgärder för att bygga de skydd som kan komma att behövas vid kriser likt pandemin.

Ladda ner och läs rapporten