Publikationer

Här hittar du de rapporter som tagits fram inom ramen för Nationellt cybersäkerhetscenter.

Mönster

Cybersäkerhet i Sverige - i skuggan av en pandemi

Rapporten presenterar myndigheternas bild av hur hotaktörer har agerat under pandemin, och hur svenska verksamheter har agerat. Rapporten redogör även för några lärdomar och rekommenderade åtgärder för att bygga de skydd som kan komma att behövas vid kriser likt pandemin.

Ladda ner och läs rapporten
Mönster

Cybersäkerhet i Sverige – hot, metoder, brister och beroenden

Rapporten är en samlad lägesbild över cybersäkerhetsrelaterade hot och innehåller exempel från verkligheten. Rapporten ska ge stöd till analyser och riskbedömningar vid exempelvis beslut om verksamhetsutveckling, kontrakt eller investeringar.

Ladda ner och läs rapporten
Mönster

Cybersäkerhet i Sverige – rekommenderade säkerhetsåtgärder

Rapporten ger rekommendationer om vilka åtgärder som behöver vidtas och hur man rent praktiskt bör gå tillväga för att bygga en säkrare it-miljö. I många fall handlar det om ett ändrat arbetssätt inom organisationen och om att planera, testa, och införa tekniska åtgärder på ett systematiskt sätt.

Ladda ner och läs rapporten