Aktuellt

Mönster
2024.06.04

NCSC-konferensen 2024

Tisdagen den 19 november 2024 genomförs NCSC-konferensen i Stockholm. Boka in datumet redan nu.

Mönster
2024.04.24

Åtgärder för ett säkrare digitalt privatliv

Är ditt privata digitala liv en språngbräda för hotaktörer som vill påverka din organisation? När organisationens säkerhetsarbete uppnått en grundnivå letar hotakörer inom cyberområdet efter nya angreppssätt – ett sådant sätt kan vara ditt digitala privatliv, som blir en väg in till organisationens information.

Mönster
2024.03.25

Skydda dina system och din data

Vilka metoder använder antagonisterna och vad kan man göra för att skydda sina system och sin data? Det är några av de frågor som diskuteras i NCSC senaste studioprogram.

Mönster
2024.03.08

Cybersäkerhet är en nationell angelägenhet

De senaste åren har vi kunnat se en ökning i antalet cyberattacker, både i omfattning och variation. Nya aktörer har äntrat scenen, eller i alla fall under nya namn, samtidigt som Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina och det säkerhetspolitiska läget fortsätter att påverka cyberlandskapet.

Mönster
2024.02.05

Cyber Challenge 2024

Den 1 februari avgjordes Cyber Challenge 2024 och i år tävlade 18 lag från 11 olika universitet. Tävlingen vänder sig till studenter vid universitet och lärosäten för högre studier och utmaningen är att bemöta cyberattacker mot Sverige i ett fiktivt scenario.

Mönster
2024.01.25

Incidentkoordinering, råd och rekommendationer

Nationellt cybersäkerhetscenter är en plattform för samverkan mellan myndigheter, privata och offentliga aktörer på cybersäkerhetsområdet. De senaste dagarnas händelser aktualiserar frågan kring ett av dessa samverkansområden, nämligen incidentkoordinering.

Mönster
2023.12.21

NCSC konferens om incidenthantering 2023

Den 5 december samlades ca 400 personer i centrala Stockholm för att prata incidenthantering utifrån ett helhetsperspektiv. Nu finns möjlighet att återuppleva flera av föredragen på NCSC webbplats.

Mönster
2023.12.11

Från kartläggning till angrepp

Hur går det till när en hotaktör planerar och genomför ett angrepp i cyberdomänen? Vilka metoder används och vilka typer av hotaktörer finns? Det är några av de frågor som diskuteras i NCSC senaste studioprogram där vi bland annat tittar närmare på det som brukar kallas Cyber Kill Chain - en modell för att just beskriva hur ett cyberangrepp går till.

Mönster
2023.11.24

Nästa steg i arbetet med en nationell informations- och cybersäkerhetsstrategi

Idag genomför Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC, en andra dag med workshoppar för att inhämta idéer, råd och rekommendationer avseende aktiviteter och åtgärder som kan bidra till att stärka Sveriges cybersäkerhet. Temat för dagen är privat-offentlig samverkan.

Mönster
2023.11.03

NCSC i det svenska cyberlandskapet

Thérèse Naess, chef för Nationellt Cybersäkerhetscenter (NCSC), berättar om centrets uppdrag. Vi går också kort in på vilka hotaktörerna är, vilka sårbarheter det kan vara bra att ha koll på och vilka säkerhetsåtgärder som behöver finnas på plats.

Mönster
2023.10.27

Nationell informations- och cybersäkerhetsstrategi

Idag genomför Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC, en första heldags-workshop för att inhämta idéer, råd och rekommendationer avseende aktiviteter och åtgärder som kan bidra till att stärka Sveriges cybersäkerhet.

Mönster
2023.10.26

NCSC i SAFE Cyber 2023

I år deltog NCSC för första gången i SAFE Cyber där försvarsmakten och transportsektorn övade på att hantera cyberhot och incidenter.

Mönster
2023.10.02

Välkommen till NCSC konferens 2023

Årets upplaga fokuserar på incidenthantering utifrån ett helhetsperspektiv, med presentationer om allt från att förbereda sig, till att identifiera, hantera och dra lärdom. För att prata om detta har vi samlat några av branschens mest framstående experter.

Mönster
2023.09.26

Informationsmaterial om överbelastningsangrepp

DDoS-attacker och andra IT-relaterade incidenter har blivit något många samhällsaktörer har behövt ta höjd för i sitt säkerhetsarbete. I ett nytt översiktligt informationsmaterial från NCSC finansforum får du råd och stöd i arbetet.

Mönster
2023.08.14

NCSC konferens 2023

Vill du fördjupa dig i incidenthantering och utbyta kunskap med branschkollegor på cybersäkerhetsområdet?

Mönster
2023.07.04

NCSC i Almedalen 2023

Nationellt cybersäkerhetscenter fanns på plats under Almedalen 2023 och deltog i ett antal programpunkter.

Mönster
2023.06.27

Delredovisning av regeringsuppdrag

Myndigheterna som ingår i nationella cybersäkerhetscentret har delredovisat ett regeringsuppdrag om att stärka samverkan med näringslivet.

Mönster
2023.02.21

Överbelastningsangrepp

Den senaste tiden har NCSC uppmärksammat flera överbelastningsattacker och andra IT-relaterade incidenter som drabbar delar av samhället.

Mönster
2023.02.13

Cyber Challenge 2023

Den 9 februari avgjordes Cyber Challenge 2023 med totalt 16 deltagande lag. Tävlingen vänder sig till studenter vid universitet och lärosäten för högre studier och utmaningen är att bemöta cyberattacker mot Sverige i ett fiktivt scenario.

Mönster
2023.02.02

Statsrådsbesök hos NCSC

I går gästades NCSC av statsråden Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar, Pål Jonson, försvarsminister, Gunnar Strömmer, justitieminister, och Erik Slottner, civilminister. De togs emot av generaldirektörerna för de myndigheter som ingår i centret.

Mönster
2023.01.20

Stort intresse för Cyber Challenge 2023

För andra gången anordnar Nationellt cybersäkerhetscenter (NCSC) och Försvarshögskolan (FHS) tillsammans Cyber Challenge. Tävlingen hålls den nionde februari och många har anmält sig.

Mönster
2022.12.16

Nya rapporter om cybersäkerhet

I två nyuppdaterade rapporter beskriver Nationellt cybersäkerhetscenter varför cybersäkerhet är ett så viktigt område för vårt samhälle och listar ett antal rekommendationer kring hur man skyddar sig mot angrepp.

Mönster
2022.12.05

NCSC driver pilotprojekt med finansiella aktörer

I ett nyskapat samverkansforum samlar Nationellt cybersäkerhetscenter (NCSC) ett antal av de aktörer som är viktiga för det finansiella systemet. Finansforumet drivs som ett pilotprojekt där en modell utvecklas. Efter utvärdering kommer modellen att utökas till andra sektorer.

Mönster
2022.10.12

Centrets arbete under valet

Under det svenska valet 2022 hade Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC, personal på plats under valdagen och valnatten både i cybersäkerhetscentret och hos de ingående myndigheterna, för att kunna hantera och koordinera händelser under valnatten.

Mönster
2022.06.22

Regeringen beslutar om framtida lokaler till Nationellt cybersäkerhetscenter

Vid en pressträff den 21 juni 2022 berättade finansmarknadsministern Max Elger att regeringen beviljat Fortifikationsverket att ta fram framtida lokaler för Nationellt cybersäkerhetscenter.