Informationsmaterial om överbelastningsangrepp

DDoS-attacker och andra IT-relaterade incidenter har blivit något många samhällsaktörer har behövt ta höjd för i sitt säkerhetsarbete. I ett nytt översiktligt informationsmaterial från NCSC finansforum får du råd och stöd i arbetet.

DDoS-attacker som protest

DDoS-attacker kan ställa till tillfälliga problem, men är ett angrepp av relativt enkel art riktad mot webbplatser och system. Det sker genom att överbelasta trafiken till webbplatsen eller uppkopplingar så att systemen går i baklås.

Den typen av angrepp kan ofta liknas vid en politiska protest, där angriparen protesterar med överbelastningsattacker istället för demonstrationståg på stan. Det är ett relativt billigt och effektivt sätt för angriparen att orsaka störningar och oro i samhället, eller skapa uppmärksamhet för sin fråga.

Det är viktigt att konstatera att även om attacker av den här typen kan orsaka tillfälliga störningar, är de i regel lätta att återställa och utgör inte något allvarligt samhällshot. Givet det oroliga omvärldsläget är den här typen av attacker något vi sannolikt kommer att se även framöver.

- Attackerna påminner oss dock om hur viktigt det är att vi skyddar våra system och har förberedelser att åtgärda det som inträffar, säger Thérèse Naess, chef för Nationellt cybersäkerhetscenter.

Läs mer om DDoS-attacker i informationsmaterialet från NCSC finansforum.

Läs mer om finansforum.