Samtal om cybersäkerhet under årets Almedalsvecka

Nationellt cybersäkerhetscenter fanns på plats under Almedalen 2023 och deltog i ett antal programpunkter.

Therese blir intervjuad

Therese Naess, chef för Nationellt cybersäkerhetscenter, medverkade bland annat i Tele2s programpunkt Cyberhotet mot fastigheter - Kan cyberhoten påverka fastighetsägarnas vilja att digitalisera? och Dagens Samhälle, Tietoevry arrangemang Samhällsviktiga data på vift. Men också i många andra värdefulla nätverkstillfällen, möten och samtal.

Det var tydligt under veckan att cybersäkerhet är en lagsport, något vi måste göra tillsammans. Samverkan är ett annat nyckelord. – Samverkan mellan privata och offentliga aktörer är en förutsättning för Sveriges cybersäkerhet, underströk Thérèse.

Att ha bra lösenord, flerfaktorsautentisering och uppdaterade system är grundläggande, men glöm inte att också budgetera för IT-säkerheten, var några av medskicken. - Oavsett om det gäller fastigheter eller andra verksamhetsområden, gäller det att arbeta systematiskt med cybersäkerheten på vägen framåt.

En ökad medvetenhet om sina sårbarheter behövs hos både myndigheter, företag och privatpersoner för att mildra effekterna av en eventuell cyberattack. Det finns något de allra flesta kan göra för att förbättra sin IT-säkerhet.

Rapporter om hoten, hotaktörerna och rekommenderade säkerhetsåtgärder finns här.