Åtgärder för ett säkrare digitalt privatliv

Är ditt privata digitala liv en språngbräda för hotaktörer som vill påverka din organisation? När organisationens säkerhetsarbete uppnått en grundnivå letar hotakörer inom cyberområdet efter nya angreppssätt – ett sådant sätt kan vara ditt digitala privatliv, som blir en väg in till organisationens information.

NCSC rekommenderar ett antal åtgärder för dig som arbetar i svensk offentlig sektor eller i näringslivet. Även om du redan själv vidtagit grundläggande åtgärder, är det alltid viktigt att följa din säkerhetsorganisations råd och rekommendationer.

Är du en ledande befattningshavare, nyckelperson eller expert, rekommenderar myndigheterna i NCSC att du snarast inför säkerhets-åtgärderna beskrivna här, både för att skydda ditt digitala privatliv och din organisation. 

Använd din arbetsgivares digitala tjänster, enheter och appar för att utföra arbetsuppgifter och utbyta arbetsrelaterad information. Där finns avvägda skyddsåtgärder införda för att säkerställa att informationen i din organisation har rätt skydd.

 

Ladda ner: Åtgärder för ett säkrare digitalt privatliv.pdf