NCSC i det svenska cyberlandskapet

Thérèse Naess, chef för Nationellt Cybersäkerhetscenter (NCSC), berättar om centrets uppdrag. Vi går också kort in på vilka hotaktörerna är, vilka sårbarheter det kan vara bra att ha koll på och vilka säkerhetsåtgärder som behöver finnas på plats.

I detta första avsnitt av NCSC studioprogram ges en snabb överflygning av hur NCSCs roll ser ut i det svenska cyberlandskapet just nu. Programmet är det första av flera där vi tittar närmare på olika aspekter av cybersäkerhet. Tanken är att dessa program ska kunna fungera som en initial inblick i cybersäkerhetsområdet.

Se programmet: NCSC i det svenska cyberlandskapet.

Läs mer om hotaktörer, sårbarheter och säkerhetsåtgärder i NCSCs rapporter.