Från kartläggning till angrepp

Hur går det till när en hotaktör planerar och genomför ett angrepp i cyberdomänen? Vilka metoder används och vilka typer av hotaktörer finns? Det är några av de frågor som diskuteras i NCSC senaste studioprogram där vi bland annat tittar närmare på det som brukar kallas Cyber Kill Chain - en modell för att just beskriva hur ett cyberangrepp går till.

Kill chain är från början ett militärt begrepp som stegvis beskriver strukturen i en attack. Modellen utvecklades sedan av företaget Lockheed Martin till att också innefatta cyberområdet.

Fredrik Börjesson från Must berättar också mer om cyberhoten, aktörerna och om några av de metoder som används vid ett cyberangrepp.

Läs mer om sårbarheter, hotaktörer och rekommenderade säkerhetsåtgärder i NCSC rapporter.

Läs mer om Lockheed Martins Cyber Kill Chain på deras webbsida.