Jobb

Tjänster som vi söker till det centrala kansliet för Nationellt cybersäkerhetscenter, återfinns på https://fra.easycruit.com/index.html

De flesta som arbetar vid centret har emellertid sin anställning vid någon av de myndigheter som står bakom centret. Rekrytering till myndigheterna sker hos dessa – kolla därför gärna vilka tjänster som de enskilda myndigheterna annonserar.

FRA

MSB

Säkerhetspolisen

Försvarsmakten

FMV

PTS

Polismyndigheten