Nästa steg i arbetet med en nationell informations- och cybersäkerhetsstrategi

Idag genomför Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC, en andra dag med workshoppar för att inhämta idéer, råd och rekommendationer avseende aktiviteter och åtgärder som kan bidra till att stärka Sveriges cybersäkerhet. Temat för dagen är privat-offentlig samverkan.

Vid dagens workshoppar deltar drygt 40 företag och organisationer fördelat på ett för- och ett eftermiddagspass. Sammantaget utgör deltagarna en representativ del av svenska bransch- och intresseorganisationer, offentliga organisationer och privat sektor på den svenska cyberarenan. Detta bidrar också till att få med så många perspektiv som möjligt i det fortsatta arbetet, vilket är en angelägenhet för hela samhället.

NCSC genomför workshopparna tillsammans med Regeringskansliet i syfte att stödja regeringens arbete med att ta fram en ny nationell informations- och cybersäkerhetsstrategi. De workshoppar som nu genomförs är ett steg på vägen. Resultatet kommer nu att tas vidare i Regeringskansliets fortsatta arbete.