NCSC i SAFE Cyber 2023

I år deltog NCSC för första gången i SAFE Cyber där försvarsmakten och transportsektorn övade på att hantera cyberhot och incidenter.

Foto: Försvarsmakten.

Försvarsmaktens övning SAFE Cyber genomfördes den 10–12 oktober för sjätte gången med stöd av FOI. Årets SAFE Cyber var ett tillfälle att på ett verklighetstroget sätt öva incidenter tillsammans med delar av transportsektorn i FOIs cyberanläggning Crate.

Den här gången gick scenariot ut på att arbeta med incidenter i fiktiva hamnar i Sverige. Ett av dessa scenarion illustrerade vad som kan hända om system går ner och bland annat livsmedel inte kunde transporteras i Sverige. Från NCSC-myndigheterna deltog bland annat representanter från Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Försvarets radioanstalt.

Ett av Nationellt Cybersäkerhetscenters verksamhetsområden är just övning. Målsättningen är att den här typen av övningar med koppling till totalförsvarets cybersäkerhetsarbete, med civil anknytning, även fortsättningsvis kommer att genomföras som en del i NCSC verksamhet.

- Stort tack till Försvarsmakten som möjliggör detta inom Nationellt cybersäkerhetscenters verksamhet! Jag ser fram emot fler givande övningar framöver, säger Therese Naess, chef för NCSC.

Läs mer om övningen SAFE Cyber på Försvarsmaktens webbsida.