Stort intresse för Cyber Challenge 2023

För andra gången anordnar Nationellt cybersäkerhetscenter (NCSC) och Försvarshögskolan (FHS) tillsammans Cyber Challenge. Tävlingen hålls den nionde februari och många har anmält sig.

Cyber Challenge riktar sig till studenter på kandidat- eller masternivå vid högskola och universitet. Det är en tävling inom cybersäkerhet på policynivå, där studenterna tävlar i lag om fyra personer. Baserat på ett scenario som beskriver ett eskalerande säkerhetsläge ska de tävlande lagen utforma policyförslag för hur samhället ska hantera situationen utifrån olika perspektiv – som cybersäkerhet, men även krishantering och kommunikation.

– Generellt så beskriver scenarierna en situation i Sverige med olika typer av säkerhetsutmaningar inblandade – som till exempel att en ny typ av cyberhot håller på att växa fram. Studenterna får inför tävlingen en bakgrund och en första underrättelserapport som de får chans att bemöta, berättar Josefin Andersson som jobbar på MSB:s avdelning för cybersäkerhet och säkra kommunikationer, och är kontaktperson mellan NCSC och Försvarshögskolan när det gäller Cyber Challenge.

Det fiktiva scenariet som tas fram till tävlingen beskriver ett instabilt säkerhetspolitiskt läge där cyberattacker mot olika samhällssektorer och kritisk infrastruktur genomförs allt oftare. Studenterna ska inte bemöta det konkreta som händer utan hålla sig på policynivå och ta fram förslag för hur frågorna ska bemötas inom cyberområdet.

Tre tävlingsomgångar under en dag

För första gången sedan pandemins utbrott hålls tävlingen i år på plats hos Försvarshögskolan. Omkring 20 lag har antagits till tävlingen, som pågår under en heldag. De tävlande kommer från hela Sverige och intresset har varit stort.

Förutom den inledande omgången, där studenterna fått förberedelsetid, så genomförs ytterligare två omgångar av tävlingen på plats under dagen. Då presenteras nya förutsättningar i form av underrättelserapporter för de tävlande. För varje omgång blir färre kvar i tävlingen och till slut står tre vinnande lag kvar.

– Syftet med tävlingen är framförallt allt att skapa intresse och förståelse för området och hur fundamentalt viktigt cybersäkerhet är för samhället i stort, säger Josefin Andersson.

Rekryteringstorg och inspirationsföreläsningar

Under dagen hålls förutom tävlingen även ett antal sidoevent. Dessa går att delta i även för studenter som inte har anmält sig, eller kommer att delta i tävlingsmomentet. Dels anordnas inspirationsföreläsningar från bland annat företag inom cybersäkerhet, dels finns ett rekryteringstorg där studenter kan gå runt och prata med olika företag och myndigheter inom cybersäkerhetsområdet.

Tävlingen ordnas för andra gången i ett samarbete mellan Försvarshögskolan och Nationellt cybersäkerhetscenter, där centrets främsta uppgift inför tävlingen är att kvalitetsgranska de scenarier som FHS tagit fram för tävlingen. Innan NCSC bildades anordnade MSB under flera år Cyber Challenge tillsammans med Försvarshögskolan.

Läs mer om Cyber challenge på FHS webbplats.