Välkommen till NCSC-konferensen 2023

Årets upplaga fokuserar på incidenthantering utifrån ett helhetsperspektiv, med presentationer om allt från att förbereda sig, till att identifiera, hantera och dra lärdom. För att prata om detta har vi samlat några av branschens mest framstående experter.

När: 5 december
Var: Stockholm, Hotel Clarion Sign
Tema: Incidenthantering – från att förbereda sig, till att hantera och dra lärdom.
Kostnad: Konferensen är kostnadsfri för deltagare

Omvärldsläget har under senare tid försämrats kraftigt och cyberhot är en verklighet som vi måste förhålla oss till. Förmågan att stå emot och hantera cyberangrepp vilar på såväl övergripande strategiska vägval som på individers skicklighet och kunnande. Ambitionen med NCSC-konferensen 2023 är att samla flera perspektiv på incidenthantering i ett och samma program.

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med cybersäkerhet inom privat eller offentlig sektor och bidrar till svensk samhällssäkerhet, konkurrenskraft och välfärd.

Konferensen är en mötesplats för erfarenhetsutbyten och nätverkande. I programpauserna får du möjlighet att stifta djupare bekantskap med våra talare, centrets ingående myndigheter och branschkollegor.

Konferensen är helt kostnadsfri och lunch ingår. Dessutom får ni gärna stanna på vårt mingel efter konferensen där det erbjuds lättare förtäring och alkoholfri dryck.

Väskförbud på konferensen

På konferensen kommer det att råda väskförbud. Det kommer alltså inte vara tillåtet att ta med väskor in i konferenslokalen. Det går inte heller att lämna väskor i garderoben. Undantagna är små väskor som är mindre än ett A4-papper. Dessa kommer dock att kontrolleras. Undantag görs också för personer som av medicinska skäl har behov av att ta med en väska.

För er som reser till Stockholm och till andra som behöver ha med en väska finns möjlighet att låsa in den på centralstationen i en förvaringsbox. 

Anmälan stängd

Intresset har varit stort för att delta och vi har fått in ett stort antal anmälningar till konferensen. Inom kort kommer vi att skicka ut en bekräftelse till alla som anmält sig med närmare information om huruvida du fått en av platserna, eller om du hamnat på reservlistan. 

NCSC förbehåller sig rätten att begränsa antalet platser per organisation samt göra ett urval bland de anmälda. Detta för att få en balanserad fördelning mellan sektorer och organisationer.

Program

 • 08.30 Fika och registrering

 • 09.00 Välkommen till NCSC-konferensen 2023
  Therese Naess, Chef för Nationellt cybersäkerhetscenter

 • 09.15 Ministern för civilt försvar har ordet
  Ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, ger sin syn på aktuella utmaningar och viktiga framtidsfrågor inom cybersäkerhetsområdet.
  Talare: Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar

 • 09.30 Övning – från tanke till genomförande
  Övning, övning, övning. Vi ska öva mer, större, och bättre. Kraven på organisationer från både den egna linjen och andra intressenter ökar, och man måste ständigt hålla sig ajour för att kunna hantera den snabba utvecklingen i omvärlden. Men hur bygger man egentligen en övning som bidrar till att organisationens förmåga ökar, och hur upprätthåller man sedan den förmågan? Försvarsmakten och MSB/CERT-SE, återger sina erfarenheter och tips för att bygga en övningsorganisation i en föränderlig omvärld.
  Talare: Tobias Malm, Major, Försvarsmakten och
  Rebecca Karlsson, övningskoordinator, MSB/CERT-SE

 • 10.10 Kaffe

 • 10.40 Från cybersäkerhet till business resiliens – hur samhällsviktiga funktioner kan stärka sin motståndskraft mot cyberattacker
  Den ständigt växande attackytan gör oss mer utsatta och istället för att
  endast bygga fler, tjockare och högre murar behöver vi investera i en bredd av åtgärder. SEB, Handelsbanken och Swedbank berättar om hur man kan öka sin motståndskraft mot cyberhot genom att förstärka förmågor över hela säkerhets- och resiliensområdet. Den tekniska utvecklingen erbjuder många effektiva lösningar men vi måste också fokusera på människan som är den viktigaste pusselbiten i ett starkt cyberförsvar.
  Talare: Sam Graflund Wallentin, Swedbank; Christine Dovander, SEB; Fredrik Malmström, Handelsbanken

 • 11.20 Hästen, vattenhålet och elefanten i rummet
  Nära nog alla informationssystem har idag externa kopplingar och beroenden som måste omhändertas ur ett säkerhetsskyddsperspektiv. Under de senaste åren har it-världen återkommande upplevt incidenter till följd av exempelvis cyberangrepp mot och genom leverantörer och leveranskedjorna som dessa är den del av. I detta pass kommer vi att titta på utmaningar kring leveranskedjor och risken för
  incidenter i dessa, samt hur man kan förhålla sig till detta i sitt säkerhetsarbete.Talare: Säkerhetspolisen
 • 12.00 Lunch

 • 13.00 Cyber Pearl Harbor, digital bombs & binary bullets - myt vs. empirisk verklighet
  Det finns många sätt att försöka översätta internets komplexitet till lättbegriplig information. Detta har inte minst gällt kommunikation om cyberkrigföring. Men hur väl stämmer dessa beskrivningar med den empiriska verkligheten? Och vad kan konsekvenserna bli av att vår situationsförståelse formas av metaforer? Detta är frågor som kommer att tas upp i denna föreläsning.
  Talare: Dr. Sarah Backman, Försvarshögskolan

 • 13.40 Attackytan du glömde - Din infrastruktur är också sårbar
  Det är inte bara dina klienter, servrar och mobiler som är måltavlor. Andra typer av enheter, såsom routrar, brandväggar och fjärråtkomstlösningar är under angrepp. Tyvärr hanteras sådana enheter inte sällan som om de vore ohackbara, vilket får till följd att de lämnas utan tillräckligt skydd. I denna presentation berättar Magnus Melkersson från FRA vad man bör tänka på och vilka åtgärder som bör vidtas.
  Talare: Magnus Melkersson, FRA

 • 14.20 Kaffe

 • 14.50 När cyberattacken kom - insikter och lärdomar från ett allvarligt dataintrång
  I slutet av november 2022 drabbades Norrköpings kommun av en allvarlig cyberattack som hotade kommunens hela IT-miljö. Två professionella hackergrupperingar tog sig in, kommunen gick upp i stabsläge och vidtog drastiska åtgärder för att ta sig ur krisen. Niklas Ohrmér berättar hur kommunen lyckades avvärja hotet genom modiga beslut, agilt krisarbete, en kultur och ett ledarskap som höll i en krissituation. Ta del av vad kommunen lärt sig och vilket åtgärdspaket som togs fram för att ytterligare förstärka skydd, reaktionsförmåga och resiliens.
  Talare: Niklas Ohrmér, Norrköpings kommun

 • 15.30 Cyber Defense Reinvented: Ukraine’s Battle-Proven Framework for Resilient Cybersecurity
  In a world beset by daily adversaries and ruthless cyberattacks, organizations often lack the resources and expertise to respond effectively. Join Yegor Aushev and Ole Dubnov from Cyber Unit Technologies, architects of Ukraine’s Cyber Defence, as they unveil Ukraine’s battle-tested incident response framework which aims to rapidly enhance cyber resilience for all organizations, regardless of their resources. Discover the power of true cyber resilience through effective interoperability, engaging the entire organization in the incident response process.
  Talare: Yegor Aushev (remotely from Kyiv) and Ole Dubnov, Cyber Unit Technologies

 • 16.10 Summering av dagen
  Therese Naess, Chef för NCSC

 • 16.30 Mingel

 

Programmet för NCSC-konferensen som pdf.