Nya rapporter om cybersäkerhet

I två nyuppdaterade rapporter beskriver Nationellt cybersäkerhetscenter varför cybersäkerhet är ett så viktigt område för vårt samhälle och listar ett antal rekommendationer kring hur man skyddar sig mot angrepp.

Vi är redan, och blir än mer, beroende av digitala lösningar. Alla nätverk och enheter som är kopplade till internet är utsatta för konstanta intrångsförsök, även om angriparnas mål, resurser och metoder varierar.

Men genom goda säkerhetsåtgärder kan de angrepp som antagonister varje dag försöker genomföra eller förbereda mot enskilda, företag och viktiga samhällsfunktioner förebyggas och förhindras.

Strategier för hur vi går till väga för att försvåra antagonistiska intrång och minska risken för förlust av värden, måste bygga på insikter om de angrepp som hela tiden riktas mot oss, liksom kunskap om våra sårbarheter.

Rapporterna Cybersäkerhet i Sverige 2022 – hot, metoder, brister och beroenden och Cybersäkerhet i Sverige 2022 – Rekommenderade säkerhetsåtgärder grundas på kunskap och bedömningar från myndigheter med uppgifter som är centrala för att skydda Sverige mot cyberhot. De är avsedda att användas som underlag vid exempelvis verksamhetsplanering, utvecklingsarbete, beslut om investeringar, upphandlingar, säkerhetsåtgärder, analyser eller andra riskbedömningar.

Läs rapporten Cybersäkerhet i Sverige 2022 – hot, metoder, brister och beroenden som pdf

Läs rapporten Cybersäkerhet i Sverige 2022 – Rekommenderade säkerhetsåtgärder som pdf