Filmat material från NCSC konferens om incidenthantering 2023

Den 5 december samlades ca 400 personer i centrala Stockholm för att prata incidenthantering utifrån ett helhetsperspektiv. Nu finns möjlighet att återuppleva flera av föredragen igen här på NCSC webbplats.

Ambitionen med 2023 års konferens var att samla flera perspektiv på incidenthantering i ett och samma program för att öka den allmänna medvetenheten om riskerna och vad vi kan göra för att ska minimera skadorna av en attack.

Bland deltagarna fanns bland annat representanter från regeringskansliet, myndigheter, kommuner, regioner, IT-konsultbolag, finans-, energi- och telekomsektorn.

Det fanns också gott om tid till erfarenhetsutbyte och nätverkande. Inte minst med centrets ingående myndigheter som fanns med som utställare under konferensen, vilket var mycket uppskattat. Stort tack till alla som var med och bidrog till en bra dag!

Från cybersäkerhet till business resiliens – hur samhällsviktiga funktioner kan stärka sin motståndskraft mot cyberattacker

Den ständigt växande attackytan gör oss mer utsatta och istället för att endast bygga fler, tjockare och högre murar behöver vi investera i en bredd av åtgärder. SEB, Handelsbanken och Swedbank berättar om hur man kan öka sin motståndskraft mot cyberhot genom att förstärka förmågor över hela säkerhets- och resiliens området. Den tekniska utvecklingen erbjuder många effektiva lösningar men vi måste också fokusera på människan som är den viktigaste pusselbiten i ett starkt cyberförsvar.

Talare: Sam Graflund Wallentin, Swedbank; Christine Dovander, SEB; Fredrik Malmström, Handelsbanken

Cyber Pearl Harbor, digital bombs & binary bullets - myt vs. empirisk verklighet

Det finns många sätt att försöka översätta internets komplexitet till lättbegriplig information. Detta har inte minst gällt kommunikation om cyberkrigföring. Men hur väl stämmer dessa beskrivningar med den empiriska verkligheten? Och vad kan konsekvenserna bli av att vår situationsförståelse formas av metaforer? Detta är frågor som kommer att tas upp i denna föreläsning.

Talare: Dr. Sarah Backman, Försvarshögskolan

När cyberattacken kom - insikter och lärdomar från ett allvarligt dataintrång

I slutet av november 2022 drabbades Norrköpings kommun av en allvarlig cyberattack som hotade kommunens hela IT-miljö. Två professionella hacker-grupperingar tog sig in, kommunen gick upp i stabsläge och vidtog drastiska åtgärder för att ta sig ur krisen. Niklas Ohrmér berättar hur kommunen lyckades avvärja hotet genom modiga beslut, agilt krisarbete, en kultur och ett ledarskap som höll i en krissituation. Ta del av vad kommunen lärt sig och vilket åtgärdspaket som togs fram för att ytterligare förstärka skydd, reaktionsförmåga och resiliens.

Talare: Niklas Ohrmér, Norrköpings kommun

Cyber Defense Reinvented: Ukraine’s Battle-Proven Framework for Resilient Cybersecurity

In a world beset by daily adversaries and ruthless cyberattacks, organizations often

lack the resources and expertise to respond effectively. Join Yegor Aushev and Ole Dubnov, architects of Ukraine’s Cyber Defence, as they unveils Ukraine’s battle-tested incident response framework which aims to rapidly enhance cyber resilience for all organizations, regardless of their resources. Discover the power of true cyber resilience through effective interoperability, engaging the entire organization in the incident response process.

Talare: Yegor Aushev (remotely from Kyiv) and Ole Dubnov, Cyber Unit Technologies