Cyber Challenge 2023

Den 9 februari avgjordes Cyber Challenge 2023 med totalt 16 deltagande lag. Tävlingen vänder sig till studenter vid universitet och lärosäten för högre studier och utmaningen är att bemöta cyberattacker mot Sverige i ett fiktivt scenario.

Cyber Challenge är en policyorienterad cybersäkerhetstävling som arrangeras varje år av Försvarshögskolan i samarbete med Nationellt cybersäkerhetscenter. 

Efter att ha genomförts digitalt under pandemin kunde tävlingen återigen arrangeras på plats på Försvarshögskolan.

Cyber Challenge 2023. Foto Anders Warne, Försvarshögskolan.jpg

Det vinnande laget, Error 451 Unavailable For Legal Reasons. Foto: Anders Warne, Försvarshögskolan.

De vinnande lagen var:

  • Error 451 Unavailable For Legal Reasons, Försvarshögskolan
  • ChaGU 2, Chalmers tekniska högskola
  • Special Defence Service (SDS), Försvarshögskolan. 

Läs mer om Cyber challenge på FHS webbplats