Vårt uppdrag: Att stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot

Läs om uppdraget

Nationellt cybersäkerhetscenter – med uppdrag att stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot

FRA, Försvarsmakten, MSB och Säkerhetspolisen har inrättat ett nationellt cybersäkerhetscenter på uppdrag av regeringen. Arbetet görs i nära samverkan med PTS, Polismyndigheten och FMV.

Verksamheten i centret byggs successivt upp och utvecklas under 2021-2023.

Inom ramen för cybersäkerhetscentret ska myndigheterna:

  • Koordinera arbetet för att förebygga, upptäcka och hantera cyberangrepp och andra it-incidenter.
  • Förmedla råd och stöd avseende hot, sårbarheter och risker.
  • Utgöra en nationell plattform för samverkan och informationsutbyte med privata och offentliga aktörer inom cybersäkerhetsområdet.


Senast från centret

Mönster
2024.02.05

Cyber Challenge 2024

Den 1 februari avgjordes Cyber Challenge 2024 och i år tävlade 18 lag från 11 olika universitet. Tävlingen vänder sig till studenter vid universitet och lärosäten för högre studier och utmaningen är att bemöta cyberattacker mot Sverige i ett fiktivt scenario.

Mönster
2024.01.25

Incidentkoordinering, råd och rekommendationer

Nationellt cybersäkerhetscenter är en plattform för samverkan mellan myndigheter, privata och offentliga aktörer på cybersäkerhetsområdet. De senaste dagarnas händelser aktualiserar frågan kring ett av dessa samverkansområden, nämligen incidentkoordinering.