Vårt uppdrag: Att stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot

Läs om uppdraget

Nationellt cybersäkerhetscenter – med uppdrag att stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot

FRA, Försvarsmakten, MSB och Säkerhetspolisen har inrättat ett nationellt cybersäkerhetscenter på uppdrag av regeringen. Arbetet görs i nära samverkan med PTS, Polismyndigheten och FMV.

Verksamheten i centret byggs successivt upp och utvecklas under 2021-2023.

Inom ramen för cybersäkerhetscentret ska myndigheterna:

  • Koordinera arbetet för att förebygga, upptäcka och hantera cyberangrepp och andra it-incidenter.
  • Förmedla råd och stöd avseende hot, sårbarheter och risker.
  • Utgöra en nationell plattform för samverkan och informationsutbyte med privata och offentliga aktörer inom cybersäkerhetsområdet.


Senast från centret

Mönster
2023.11.24

Nästa steg i arbetet med en nationell informations- och cybersäkerhetsstrategi

Idag genomför Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC, en andra dag med workshoppar för att inhämta idéer, råd och rekommendationer avseende aktiviteter och åtgärder som kan bidra till att stärka Sveriges cybersäkerhet. Temat för dagen är privat-offentlig samverkan.

Mönster
2023.11.03

NCSC i det svenska cyberlandskapet

Thérèse Naess, chef för Nationellt Cybersäkerhetscenter (NCSC), berättar om centrets uppdrag. Vi går också kort in på vilka hotaktörerna är, vilka sårbarheter det kan vara bra att ha koll på och vilka säkerhetsåtgärder som behöver finnas på plats.