Vårt uppdrag: Att stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot

Läs om uppdraget

Nationellt cybersäkerhetscenter – med uppdrag att stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot

FRA, Försvarsmakten, MSB och Säkerhetspolisen har inrättat ett nationellt cybersäkerhetscenter på uppdrag av regeringen. Verksamheten i centret byggs successivt upp och arbetet görs i nära samverkan med PTS, Polismyndigheten och FMV.

Inom ramen för cybersäkerhetscentret ska myndigheterna:

  • Koordinera arbetet för att förebygga, upptäcka och hantera cyberangrepp och andra it-incidenter.
  • Förmedla råd och stöd avseende hot, sårbarheter och risker.
  • Utgöra en nationell plattform för samverkan och informationsutbyte med privata och offentliga aktörer inom cybersäkerhetsområdet.


Senast från centret

Mönster
2024.06.04

NCSC-konferensen 2024

Tisdagen den 19 november 2024 genomförs NCSC-konferensen i Stockholm. Boka in datumet redan nu.

Mönster
2024.04.24

Åtgärder för ett säkrare digitalt privatliv

Är ditt privata digitala liv en språngbräda för hotaktörer som vill påverka din organisation? När organisationens säkerhetsarbete uppnått en grundnivå letar hotakörer inom cyberområdet efter nya angreppssätt – ett sådant sätt kan vara ditt digitala privatliv, som blir en väg in till organisationens information.