Vårt uppdrag: Att stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot

Läs om uppdraget

Nationellt cybersäkerhetscenter – med uppdrag att stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.

FRA, Försvarsmakten, MSB och Säkerhetspolisen har inrättat ett nationellt cybersäkerhetscenter på uppdrag av regeringen. Arbetet görs i nära samverkan med PTS, Polismyndigheten och FMV.

Verksamheten i centret byggs successivt upp och utvecklas under 2021-2023.

Inom ramen för cybersäkerhetscentret ska myndigheterna:

  • Koordinera arbetet för att förebygga, upptäcka och hantera cyberangrepp och andra it-incidenter.
  • Förmedla råd och stöd avseende hot, sårbarheter och risker.
  • Utgöra en nationell plattform för samverkan och informationsutbyte med privata och offentliga aktörer inom cybersäkerhetsområdet.

Senast från centret

Mönster
2022.10.12

Centrets arbete under valet

Under det svenska valet 2022 hade Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC, personal på plats under valdagen och valnatten både i cybersäkerhetscentret och hos de ingående myndigheterna, för att kunna hantera och koordinera händelser under valnatten.

Mönster
2022.06.22

Regeringen beslutar om framtida lokaler till Nationellt cybersäkerhetscenter

Vid en pressträff den 21 juni 2022 berättade finansmarknadsministern Max Elger att regeringen beviljat Fortifikationsverket att ta fram framtida lokaler för Nationellt cybersäkerhetscenter.