Vårt uppdrag: Att stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot

Läs om uppdraget

Nationellt cybersäkerhetscenter – med uppdrag att stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot

FRA, Försvarsmakten, MSB och Säkerhetspolisen har inrättat ett nationellt cybersäkerhetscenter på uppdrag av regeringen. Arbetet görs i nära samverkan med PTS, Polismyndigheten och FMV.

Verksamheten i centret byggs successivt upp och utvecklas under 2021-2023.

Inom ramen för cybersäkerhetscentret ska myndigheterna:

  • Koordinera arbetet för att förebygga, upptäcka och hantera cyberangrepp och andra it-incidenter.
  • Förmedla råd och stöd avseende hot, sårbarheter och risker.
  • Utgöra en nationell plattform för samverkan och informationsutbyte med privata och offentliga aktörer inom cybersäkerhetsområdet.


Senast från centret

Mönster
2024.03.25

Skydda dina system och din data

Vilka metoder använder antagonisterna och vad kan man göra för att skydda sina system och sin data? Det är några av de frågor som diskuteras i NCSC senaste studioprogram.

Mönster
2024.03.08

Cybersäkerhet är en nationell angelägenhet

De senaste åren har vi kunnat se en ökning i antalet cyberattacker, både i omfattning och variation. Nya aktörer har äntrat scenen, eller i alla fall under nya namn, samtidigt som Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina och det säkerhetspolitiska läget fortsätter att påverka cyberlandskapet.