Kontakta oss

Vill man nå oss, har vi dessa kontaktuppgifter:

ncsc@ncsc.se

Överväg gärna om din kontakt istället bör tas med någon av de ingående myndigheterna, med tanke på deras uppdrag och verksamhet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Säkerhetspolisen

Försvarets radioanstalt

Försvarsmakten

Polismyndigheten

Försvarets materielverk

Post- och telestyrelsen

Cybersäkerhetscentret är i första hand en plattform för samverkan mellan de ingående myndigheterna. Centret har ingen möjlighet att bistå enskilda i frågor rörande cybersäkerhet. Vi har heller ingen möjlighet till studiebesök.