Utpressningsangrepp

Utpressningsangrepp, Ransomware, har de senaste åren blivit allt mer uppmärksammade, på grund av de konsekvenser som de kan orsaka för organisationer och dess intressenter.

Den senaste tiden har det förekommit flera uppmärksammade angrepp där hotaktörer i intrångsfasen har utnyttjat tekniska sårbarheter i kombination med andra sårbarheter i verksamhetens it-miljö. Detta bedöms förbli ett vanligt förekommande tillvägagångssätt.

Säkerhetsarbete avgörande

Det är därför av yttersta vikt att svenska verksamheter, både i privat och offentlig sektor, vidtar säkerhetsåtgärder som försvårar eller avskräcker utpressningsangrepp samt minskar konsekvenserna för lyckade angrepp. Dessa åtgärder spänner över alla aspekter av informations- och cybersäkerhetsarbetet, från ökad säkerhetsmedvetenhet till tekniska administrativa säkerhetsåtgärder.

Syftet med den här publikationen är att öka medvetenheten kring cyber- säkerhetsrelaterade hot, risker och möjliga skyddsåtgärder. Innehållet riktar sig till verksamhetsutövare inom cybersäkerhetsområdet, både inom privat och offentlig sektor.

Publikationen har tagits fram av myndigheterna som ingår i Nationellt cybersäkerhetscenter.

 

Ladda ned: Utpressningsangrepp - temafördjupning