Tillgänglighet för ncsc.se

Nationellt cybersäkerhetscenter står bakom den här webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur ncsc.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, hur detta ska utredas samt hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen lanserades den 21 juni 2022 och vi avser att snarast utvärdera vad som kan behöva förbättras utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.

Be oss om hjälp eller rapportera till oss

Om du behöver innehåll från ncsc.se som inte är tillgängligt för dig, eller om du önskar rapportera brister i webbplatsens innehåll, är vi tacksamma om du vill göra oss uppmärksamma på detta. E-posta oss på ncsc@ncsc.se, tack.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Vi kommer att utvärdera tillgängligheten på denna webbplats och snarast hantera de brister som vi då kan komma att finna, samt de eventuella brister som rapporteras till oss. Vi avser att kunna göra detta före den 1 oktober 2022.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har under utvecklandet av webbplatsen haft tillgänglighetsaspekter i kravspecifikationen. Vid lansering är det självskattning som ligger till grund för vår uppfattning att siten lever upp till grundläggande tillgänglighetskrav. Vi avser att under början av hösten 2022 göra en mer systematisk granskning av detta.

Webbplatsen publicerades den 21 juni 2022. Redogörelsen uppdaterades senast den 21 juni 2022.